Pallet thép mạ kẽm xếp chồng

Pallet thép,sắt xếp chồng mạ kẽm tối ưu hóa không gian lưu trữ

pallet thép,sắt mạ kẽm xếp chồng tiết kiệm không gian lưu trữ hàng hóa,khi không sử dụng có thể xếp các pallet thép,sắt chồng lên nhau

  1. Pallet thép mạ kẽm xếp chồng kho thiết bị điện tử

    Pallet thép mạ kẽm xếp chồng kho thiết bị điện tử

    Pallet thép mạ kẽm xếp chồng sử dụng lưu trữ sản phẩm điện tử, hàng tiêu dùng…nâng cao khả năng lưu trữ hàng hóa trong kho cũng như bảo quản hàng hóa được tốt hơn.
  2. Pallet xếp chồng Sankyu

    Pallet xếp chồng Sankyu

    Pallet xếp chồng Nestainer được thiết kế theo tiêu chuẩn JIS-3101(Nhật Bản)nhằm nâng cao khả năng lưu trữ hàng hóa và bảo quản hàng hóa được tốt hơn.