Pallet lưới bằng thép được sử dụng phổ biến trên toàn quốc, chứa hàng nông sản, không ảnh hưởng tới môi trường, khả năng chịu nhiệt độ ẩm thấp rất cao. Lưu trữ hàng hoá trong kho đông lạnh, giữ nhiệt độ cho hàng hoá

gotop